De modules van Keysite ©4

 • Pagina/ menu beheer
 • Gebruiker beheer
 • Rechten beheer
 • Foto album
 • Nieuws module
 • Mailinglist module
 • Forum omgeving
 • Productcatalogus/ webwinkel
 • Koppeling met sociale media

Een grote verscheidenheid aan modules beschikbaar

Door de jaren heen hebben we verschillende modules ontwikkeld in samenspraak met onze partners en klanten. Het aanbod van modules is dan ook sterk onderhevig aan de wensen van de klanten. Sommige modules zijn voor iedereen toepasbaar, andere worden op maat gemaakt specifiek naar de wensen van die klant.

Enkele veelgebruikte modules:

 • Pagina/ menu beheer
  Deze module vormt de basis van de complete Keyiste omgeving. Hiermee kunnen pagina's worden beheerd en menu structuren onderhouden. U bepaalt welke onderdelen in het menu zichtbaar zijn en welke niet.

 • Gebruikerbeheer
  Zonder beheerders kan de website natuurlijk niet onderhouden worden. We hebben daarom een uitgebreide functionaliteit om gebruikers te beheren. Het gaat dan zowel om backend gebruikers voor het onderhoud van de website als eventuele frontend gebruikers die wel of geen toegang krijgen tot delen van de website

 • Rechten beheer
  In combinatie met het gebruiker beheer is het mogelijk om zelfstandig rechten toe te kennen aan gebruikers groepen. Is het wenselijk om bepaalde gebruikers alleen toegang te geven tot het beheer van een of meerdere pagina's, dan kan dat precies zo ingesteld worden als u dat wenselijk acht.

 • Foto album
  Wilt u graag uw foto's online tonen via een album, dan is de foto album module daar zeer geschikt voor. Uiteraard geldt ook hier weer dat specifieke albums beschikbaar gemaakt kunnen worden voor specifieke gebruikers. Zo bepaald u wie wat te zien krijgt.

 • Nieuws en mailing
  Heeft u met regelmaat nieuws en wilt u er voor zorgen dat oud nieuws niet langer op de website blijft staan dan nodig is. Dan biedt de nieuws module hier uitkomst voor. U bepaald namelijk vanaf wanneer tot wanneer het nieuws in de actuele lijst van nieuwsberichten zichtbaar blijft.

 • Forum omgeving
  Wilt u uw bezoekers de mogelijkheid bieden om onderling kennis uit te wisselen, dan kan dat via uw eigen website door inzet van de forum omgeving.

 • Productcatalogus/ webwinkel
  Uiteraard voorzien wij ook in de mogelijkheid om uw productcatalogus te beheren. Via verschillende koppelings mogelijkheden kunnen we deze zelfs direct aan uw administratiepakket koppelen. Zo wordt het beheer van uw productcatalogus wel heel eenvoudig.

 • Koppeling met sociale media
  Verschillende modules kennen een koppeling met sociale media. Heeft u bijvoorbeeld een nieuw nieuwsbericht, dan kunnen wij er voor zorgen dat deze direct met link op uw twitter account geplaatst wordt. Geen dubbel werk als het ook al direct vanaf uw Keysite beheersomgeving geregeld kan worden.